Overenskomster

Sammenbrud i frisørfaget

KØBENHAVN: På trods af langvarige forhandlinger er det ikke lykkedes at nå frem til en overenskomst for frisørfaget, og næste kapitel skrives nu i forligsinstitutionen. Ifølge formanden for Danmarks Frisørmesterforening, Jens E. Behrendtz, skyldes sammenbruddet arbejdsgivernes krav om en indførelse af fleksible arbejdstider samt andre bestemmelser svarende til andre butiksfag. Modsat har lønmodtagersiden krævet længere barselsperiode, løn i længere tid under sygdom, mere fritid i forbindelse med børnssygdom samt fuld løn under hospitalsindlæggelse. Modargumenterne fra frisørmesterforeningen har blandt andet været, at faget allerede for mange år siden indførte fuld løn i 14 uger efter en fødsel. Man har også fuld løn i næsten to dage under barns sygdom og i forvejen landets dyreste solidariske barselsfond, der koster frisørfagets arbejdsgivere to procent af lønsummen. -junk