Lokalpolitik

Sammenbygning afvist af politikere

Jernbanegade 4 skal ikke kobles direkte på ny planlagt nabobygning

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Så­dan har ar­ki­tekt­fir­ma­et C.F. Møl­ler fore­stil­let sig at en sam­men­byg­ning med Jern­ba­ne­ga­de 4 kun­ne kom­me til at se ud ved etab­le­ring af fle­re nye byg­nin­ger i Jern­ba­ne­ga­de i for­bin­del­se med etab­le­ring af by­tor­vet.

REBILD:Uden afstemning har medlemmerne af byrådet afgjort, at der i forbindelse med godkendelsen af lokalplanen for Bytorvet i Støvring ikke skal gives tilladelse til en fremtidig sammenbygning mellem ejendommen Jernbanegade 4 og en planlagt nabobygning. Byrådet besluttede tilbage på mødet i juni, at arkitektfirmaet bag torveprojektet skulle se på om samt eventuel hvordan der kunne ske en sammenbygning mellem nummer 4 og en helt ny planlagt nabobygning. I teknik- og miljøudvalget var der flertal for den foreslåede sammenbygning, men et mindretal i skikkelse af Henrik Christensen (S) og Bertil Mortensen (SF) holdt på, at den nuværende lokalplanforslags bebyggelse skal fastholdes. Økonomiudvalget havde samme holdning som mindretallet, en indstilling accepteret af alle parter i byrådet. LÆS MERE I NORDJYSKE STIFTSTIDENDE, MANDAG