Sammenhæng i børnepolitikken

{ REBILD: Som alle landets øvrige kommuner skal Rebild Kommune have en såkaldt sammenhængende børnepolitik, og det har sammenlægningsudvalget netop besluttet at gøre lidt ekstra ud af i forhold til borgerne. Udkastet til sammenhængende børnepolitik er sendt til høring hos institutioner, brugere og borgere frem til 20. december og er lagt frem på de tre rådhuse samt bibliotekerne. Sammenlægningsudvalget har også vedtaget at annoncere med høringen, som man kunne se her i avisen i går, og skulle ifølge beslutningen også formidles via et pressemøde og ved offentliggørelse på Rebild Kommunes hjemmeside www.rebild.dk, hvilket borgerne dog endnu har til gode. Den sammenhængende børnepolitik handler om at tage bedre hånd om udsatte børn og unge ved at sikre sammenhæng mellem forebyggelse og behandling, sammenhæng i dybden mellem mål og indsats og sammenhæng i bredden ved samarbejde på tværs af de kommunale sektorer og institutioner, som arbejder med børn, unge og familier. Rebild vil bygge politikken på seks grundlæggende værdier: Tryghed, sundhed, forældreansvar, udgangspunkt i egne ressourcer, venskab og relationer samt barnets bedste.