Lokalpolitik

Sammenhængende kommunalpolitik

@NormalParagraphStyle: GENBRUGSPLADS: Borgerforeningen i Flauenskjold spekulerer på, hvordan reduktion i antallet af genbrugspladser harmonerer med Brønderslev kommunes mål om at blive Klimakommune. Lørdag 4. oktober kunne man i NORDJYSKE Stiftstidende læse, at politikerne i forsyningsudvalget og Økonomiudvalget har besluttet, at de små genbrugspladser i Flauenskjold, Klokkerholm, Agersted og Ørum skal nedlægges. Fremover skal borgerne i den østlige del af kommunen derfor benytte genbrugspladserne i Dronninglund, Hjallerup og Asaa. På et borgermøde, som blev afholdt i Flauenskjold inden kommunesammenlægningen, forsikrede Mikael Klitgaard fra Venstre og Bendt Danielsen fra Borgerlisten borgerne om, at politikerne i den nye storkommune ville arbejde på at få tættere dialog med de lokale borgerforeninger, når der skulle træffes afgørende beslutninger vedr. lokalsamfundene. Spørgsmålet om nedlæggelse af genbrugspladser ville have været en oplagt sag at øve sig på, da vi umiddelbart har svært ved at se, hvilke fordele der er ved at lukke de små pladser og derfor har svært ved at komme med gode argumenter, når borgerne henvender sig. Affaldsmængden må formodes at forblive den samme (alt andet vil betyde, at affald deponeres andre steder, hvilket vil være meget uhensigtsmæssigt). I Flauenskjold har genbrugspladsen mellem 120 og 180 besøg ugentligt, fordelt på to dage. Hvis vi antager, at de fire små pladser gennemsnitligt har 125 brugere om ugen, vil det betyde, at over 2.000 besøgende fremover skal køre længere med deres affald hver måned. Man behøver ikke den store lommeregner for at regne ud, at det vil medføre væsentlig øget trafik på landevejene. Så er det Borgerforeningen i Flauenskjold spekulerer på, hvordan en reduktion af antallet af genbrugspladser harmonerer med Brønderslev kommunes mål om at blive Klimakommune? Der bliver en hel del øget CO2 udledning, når borgerne samlet skal køre mange flere km med affald. Det gør det ikke nemmere, at nå målet på minimum 2% reduceret CO2-udledning årligt, som Brønderslev kommune skal opnå, for at blive Klimakommune. Derudover er der en del af disse er borgere, som fragter deres affald i trillebør og lign. Mange af vore ældre borgere har ikke mulighed for at køre i bil og vil få svært ved at levere deres affald, såfremt de små pladser lukkes. Man har i den vestlige del af kommunen høstet erfaring med at drive 3 store genbrugspladser. Hvor meget billigere har det været, i forhold til at drive de hidtil syv pladser i den østlige del? En lukning af de fire små genbrugspladser betyder en væsentlig serviceforringelse i de fire berørte områder, og det er svært at se de politiske visioner i, at Brønderslev nu vælger at købe sig til borgerservice i nabokommunen Frederikshavn, frem for selv at servicere borgerne i Flauenskjold-området.