Sammenhold?

Vejdirektoratet har nu offentliggjort den længe ventede VVM-redegørelse (miljøvurdering) for en 3. Limfjordsforbindelse. Her vurderes konsekvenserne ved de 3 undersøgte alternativer - et ekstra tunnelrør ved siden af den nuværende tunnel, en motorvejsforbindelse vest om Aalborg via Egholm og en motorvejsforbindelse vest om Aalborg via Aalborg Vestby/Lindholm.

VVM-redegørelsen er en omfattende rapport, som belyser de samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved de tre alternative linjeføringer. Politisk vurderer jeg, at alternativet via Aalborg Vestby/Lindholm ikke har politisk opbakning, hvorfor valget reelt står mellem et ekstra tunnelrør eller en vestlig forbindelse via Egholm. Høringsperioden for VVM-redegørelsen er i juli og august måned, og i september skal der ligge en anbefaling klar til partierne bag trafikforliget på Christiansborg (alle partier bortset fra Enhedslisten), så de kan træffe en beslutning og bevilge de nødvendige penge. En hurtig beslutning i Folketinget forudsætter dog, at de nordjyske politikere står sammen om at pege på et af alternativerne. At det kan lade sig gøre så vi, da de nordjyske politikere stod sammen om ønsket om et nyt universitetshospital i Aalborg Øst. Jeg har tidligere været fortaler for en vestlig forbindelse via Egholm. Den fremlagte VVM-redegørelse bekræfter dette, og en vestlig linjeføring via Egholm har følgende fordele: * Bedre regionale vejforbindelser mellem Vendsyssel og Europa. Det giver de bedste vækstmuligheder for virksomheder i Nordjylland * Minimering af risiko for kø og at trafikken går helt i stå som følge af uheld i tunnellen og Limfjordsbroen. Medarbejdere sparer transporttid og den bedre fremkommelighed vil fremme lysten til at finde et arbejde på den anden side af fjorden * En vestlig linjeføring vil aflaste Limfjordsbroen for ca. 25% af den nuværende trafik - svarende til ca. 7.500 biler i døgnet. Det vil give et bedre bymiljø i Aalborg midtby og langs de større trafikveje på begge sider af Limfjordsbroen * Aalborg Lufthavn vil få endnu større betydning som international lufthavn til glæde for de rejsende og erhvervslivet i Nordjylland * Den vestlige linjeføring vil samlet set give færre støjbelastede boliger i Aalborg-området * Aalborg får en egentlig ringvej, som vil reducere den gennemkørende trafik i Aalborg * Den vestlige linjeføring giver den bedste samfundsøkonomi, selvom anlægsudgifterne stadig er lidt højere end ved etablering af et ekstra tunnelrør Modstandere af en vestlig linjeføring over Egholm har tidligere fremhævet de negative konsekvenser for miljøet og dyrelivet ved valget af Egholm-linien. Men også på dette punkt er der godt ny. Af den omfattende VVM-redegørelse fremgår det, at diverse afværgeforanstaltninger vil minimere de negative konsekvenser i anlægs- og driftsfasen. Jeg håber, mange vil bruge et par sommeraftener på at læse den meget grundige VVM-redegørelse. Vi har brug for en god debat - og vi har brug for en hurtig afklaring af linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse. Det gælder den fremtidige vækst i Nordjylland.