EMNER

Sammenlægning eller forpligtende aftaler

SINDAL:Borgmestre-samtaler mellem Sindal, Hirtshals, Hjørring og delvist Løkken/Vrå kommune om en eventuel kommunesammenlægning har ligget stille i en del måneder, men på mandag skal økonomiudvalgsmedlemmerne tage stilling til, om Sindal Kommune skal fortsætte arbejdet med henblik på at få fremsendt et ønske om sammenlægning med en eller flere af de ovennævnte kommuner. Sigtepunktet for forligspartierne bag strukturreformen er 30.000 indbyggere, men er der ikke opbakning til det, kan kommuner med under 20.000 indbyggere gå ind i sammenlægning, der bringer tallet op over 20.000. Alternativet er at kommunen laver forpligtende aftale med en eller flere kommuner, så befolkningsgrundlaget bliver på minimum 30.000 indbyggere.