Lokalpolitik

Sammenlægning rykker nærmere

Farsø Kommune er indstillet på et tættere samarbejde med de omliggende kommuner

FARSØ:Det skal give besparelser - ellers er der ikke meget ved det. Sådan er meldingen fra økonomiudvalget i Farsø Kommune, når snakken falder på en sammenlægning af Aars, Aalestrup, Farsø og Nørager Kommuner. Indstillingen er nu sendt videre til byrådet, der på onsdag skal tage endelig stilling. Baggrunden for tankerne om en eventuel sammenlægning er den strukturkommision, som regeringen nedsatte i efteråret 2002. Kommisionen skal se på den kommunale opgavefordeling, og det medførte, at de fire nævnte kommuner i november 2002 gik i gang med et udkast til en principiel hensigtserklæring for at øge samarbejdet. Der er flere forhindringer undervejs trods den gode vilje. Hvilken kommune skal huse rådhuset? Er der et overskud af medarbejdere? Hvem skal være borgmester? Og sikkert mange andre relevante spørgsmål. Men foreløbig er man blevet enige om, at de fire kommuner udgør en geografisk enhed med en ensartet struktur og med en befolkning på omkring 35.000 - bæredygtigt nok til at en storkommune er realistisk. Bedre service Målet med sammenlægningen er blandt andet at sikre borgerne en bedre service og sagsbehandling. Samtidig satses der på, at storkommunen vil være attraktiv for kvalificeret arbejdskraft. I praksis er det hensigten, at man i de kommende tre år vil undersøge de forskellige muligheder for samarbejde, så man i 2006 er klar til den endelige sammenlægning. Ifølge oplægget skal - som det hedder - "de fire rådhuse i videst muligt omfang huse administrationen". Men da IT efterhånden er en væsentlig del af det daglige liv, regner man med at kunne finde besparelser på blandt andet administration. Dog skal man ikke umiddelbart regne med, at man her og nu kan se en økonomisk effekt af sammenlægningen.