Sammenlægninger på vej

{ Ord som tilpasning og fleksibilitet er måske løsningen på problemet med færre og færre børn i kommunens daginstitutioner. I stedet for at pege på lukning af institutioner, har en arbejdsgruppe barslet med et forslag om en anden måde at organisere institutionerne på. Forslaget behandles i børne- og ungdomsudvalget torsdag. Ifølge forslaget skal hver institution stadig have en daglig leder, men et nyt led skydes ind, så tre-fire institutioner får en fælles områdeleder. Arbejdsgruppen anbefaler også en særlig, tidlig indsats over for børn og familier med særlige behov, og at der etableres vuggestuepladser i den sydlige del af kommunen.

Forsiden