Lokalpolitik

Sammenlægningsudvalget ikke bundet

3. FORBINDELSE: Reidar H. Kogstad har d.10.10. et indlæg om den 3. Limfjordsforbindelse under overskriften ”Demokratiet bør respekteres”, som jeg på grund af flere misforståelser og fejlslutninger vedrørende mine holdninger er nødt til at kommentere. Han skriver, at jeg ved at argumentere mod en Egholm forbindelse er i et dilemma, hvor jeg nu er med til at nedbryde den demokratiske proces, som tidligere gav flertal for en Egholmforbindelse. Ergo, den beslutning.må jeg som god demokrat respektere. Nu er situationen jo den, at der er naturmæssige problemer ved at etablere en Egholmlinje. Der bliver muligvis også rejst en fredningssag, som vil trække beslutningen i langdrag. Fint og godt hvis politikerne ikke kan og vil vælge en Egholmlinje. Hvad gør de så, politikerne? Ja enten vil de kigge mod en øst-løsning, eller de vil satse på en Lindholmløsning og situationen vil være en anden. Jeg mener så heller ikke, at det nuværende sammenlægningsudvalg er bundet af en beslutning, som det tidligere byråd har truffet. Hvis der i det nuværende sammenlægningsudvalg er et flertal for en anden linjeføring end en Egholmforbindelse, kan de selvfølgelig ændre beslutningen. Det er vel demokatiets væsen. Jeg håber så på, at det nuværende sammenlægningsudvalg har så megen viden, indsigt og økonomisk tæft, at man ikke vælger en katastrofal Lindholm løsning. RK skriver også, at jeg tidligere var en stor tilhænger af nærdemokratiets vilkår, og var modstander af at politikerne rendte fra deres standpunkter. Hvor har RK dog det fra? Det er da aldrig forbudt at blive klogere. Det vigtige er, at offentligheden får mulighed for at følge med i politikernes gøren og laden. Forkortet af red.