Overenskomster

Sammenlign korrekt

"For ringe overenskomst". Under denne overskrift laver Reidar H. Kogstad, formand for 3Fs' byggegruppe i Aalborg, en sammenligning af 3F-overenskomsten for murere og murerarbejdsmænd og Kristelig Fagforenings overenskomst for faglærte bygningsarbejdere.

Da Kristelig Fagforenings overenskomst er en minimalløns overenskomst, forudsættes det, at der i hver enkelt ansættelse sker en forhandling af den personlige løn. Her er der en overenskomstsikret ret til denne forhandling mindst en gang årligt, ligesom der er sikret ret til forhandling, hvis den personlige løn afviger fra markedslønnen. Hvis vores medlemmer skulle opleve problemer i forbindelse med sådanne forhandlinger, har Kristelig Fagbevægelse en stribe dygtige faglige konsulenter, som yder medlemmet bistand i sådanne forhandlinger. Dette mener vi, gør det meningsløst at basere en overenskomstsammenligning på mindstesatser. Vanskelighederne ved at sammenligne overenskomster er yderligere understreget af, at det ikke lykkes hr. Kogstad at gengive indholdet af Kristelig Fagforenings overenskomst korrekt.