Sammenlign løn ordentligt

FAGFORENINGER:På forsiden af NORDJYSKE Stiftstidende søndag 16.3 står der med meget store typer "Fagbosser tavse om deres løn" Hele side 4 er en uddybning af aflønning af fagforeningsformændene. Samtidig kan man læse i en meget lille artikel på side 5, med små bogstaver "Lønfest - 750.000 mere i løn til chefen". Artiklen beskriver, at direktører i børsnorterede selskaber i gennemsnit har stukket 750.000 kr. i baglommen, i samme periode hvor aktionærerne har fået et stort formuetab. Topcheferne har i gennemsnit fået en lønstigning på 23,5 pct., hvor lønudviklingen indenfor LO er på 4,1 pct.. Størrelserne og synligheden af de to artikler er udtryk for en meget grov manipulation. Læserne bliver manipuleret til at synes, fagforeningerne sviner med pengene. Samtidig gør det ikke noget, at direktørerne i private virksomheder har en meget større løn end fagforeningsformændene, og endda får en meget større lønforhøjelse end den gennemsnitlige lønudvikling. De to artikler stillet op overfor hinanden er ikke udtryk for en sober journalistik. I stedet for at placere artiklerne forskellige steder i avisen, og med forskellige synlige størrelser, burde avisen lave en sammenligning mellem, hvad en fagforeningsformand får i løn, og hvad en direktør i en privat virksomhed får i løn. Når det så er sagt, er jeg enig med NORDJYSKE Stiftstidende i, at der skal være åbenhed omkring alle de indtægter og udgifter, en fagforening har. Herunder aflønning af formanden for fagforeningen. Det betyder ikke, at jeg mener, lønnen skal offentliggøres i avisen eller på nettet, som arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener. Lønnen skal fremgå af de fremlagte regnskaber, som ethvert medlem af fagforeningen har adgang til via generalforsamlingerne eller ved henvendelse i deres afdeling. Hvis man absolut ønsker, at lønnen for fagforeningsformændene skal frem i avisen, skal det være i forhold til, hvordan man honorerer en lignende stilling på direktør-niveau i en privat eller offentlig virksomhed. Sammenligningen skal indeholde alle former for løn, honorarer, aktieoptioner og frynsegoder. Således at lønsammenligningen bliver vurderet udfra et ensartet og sammenlignende grundlag. Udfra dette mener jeg, at det er en fair måde, at beskrive en fagforeningsformands løn i avisen. Herudover er jeg meget uenig med formanden for FOA, Dennis Kristensen, der mener, at ved at bare man opgiver sin løn i avisen, så er det udtryk for, at der er åbenhed og gennemsigtighed i fagforeningen. Det er noget pladder. Samtidig mener Dennis Kristensen, at hvis formanden ikke opgiver sin løn i avisen, så har fagbevægelsen ikke nogen fremtid. Denne sammenhæng er fuldstændig vanvittig. Fagforeningens fremtid afhænger af, om fagforeningen er i stand til at forny sig, være fleksibel, serviceorienteret og reelt demokrati. Det handler om, at der skal tilbydes flere individuelle valgmuligheder, større fleksibilitet, man skal sørge for et ordentligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne og arbejdspresset skal reduceres kraftigt. Medlemmer skal sikres de bedste muligheder for kompetenceudvikling, tryghed i ansættelse, mere indflydelse og ansvar på egen arbejdsplads, kompetent faglig støtte fra fagforeningen og en god service. Da tillidsrepræsentanten er fagforeningens ambassadør på arbejdspladsen, så skal de have muligheder for de nødvendige uddannelser, både på det faglige og personlighedsmæssige plan. Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige tid til udførelse af erhvervet, og så synes jeg, det er rimeligt, at man som tillidsrepræsentant bliver aflønnet for funktionen. Størrelse af lønnen må kollegerne på arbejdspladsen gerne få viden om.