Sammenligning skudtved siden af

16.5. spørger professor Palle Rasmussen, hvorfor man ikke skal belønne Iran med et atomprogram. Hvis man ikke selv kender svaret på det spørgsmål, følger man vist ikke meget med i verdens-situationen.

Når man har en leder, der slynger om sig med trusler mod stort set samtlige vestlige og ikke islamiske nationer, burde man som beboer i disse lande være hunderæd for, at en sådan leder fik rådighed over noget, der bare ligner atomkræfter. Sammenligningen med Israel er af samme grund skudt helt ved siden af, da Israel ikke har truet med at udrydde nogen som helst bortset fra dem, der angriber deres ret til at befinde sig, hvor de er. Man kan så være enig eller uenig i den måde, de gør det på, for man kunne jo næsten tro, at staten Israel ønsker at have nogen at slås med, når man erfarer, at man støtter den Palæstinensiske stat med mere en 50 millioner dollars om året. Personligt ville jeg da ikke give mine fjender så meget som en krone. Vi kan måske også blive enige om, at atomkraft til fredelige formål med tiden kan blive løsningen på vores globale energiproblem, som langsomt eskalerer frem mod år 2500, og at ingen bør have retten til atomvåben, som jo kun er et middel til total nedbrydning af hele kloden. Vi ved jo allerede med sik-kerhed, at bestråling fra disse ioner skaber mutanter i helt ubeskrivelige variationer, så hvorfor sprede det til lande, som ikke vil skrive under på eksisterende aftaler omkring forskning og afprøvning af det grimme stof. Jeg er ikke tilhænger af, at noget land har ret til at besidde atomvåben, men kunne man på en sikker måde sikre, at atomkraft kun blev udviklet og anvendt til fredelige formål, måtte alle lande for min skyld gerne have atomkraft. Jeg tror ved en bedømmelse af f.eks. Iran og Israel på, at netop det forhold, at vi alle ved, eller tror vi ved, at Israel har atomvåben både er med til, at Iran vil have atomvåben, men samtidig kan være med til at nedbringe risikoen for, at Iran tør anvende disse våben i en eventuel krig. Desværre er det ret naturligt sådan, at en gal hund er bange for alt og alle, og alle er bange for at blive bidt af den gale hund, men den gale hund kan ikke selv se årsagen til, at alle er på vagt overfor den, så den bliver ved med at true med at bide.