Lokalpolitik

Sammmenlægning kan give ny idéer

Reform kan give ny inspiration

BRØNDERSLEV:Hvis to-tre eller fire kommuner bliver slået sammen, vil borgerne samlet set opleve en serviceforbedring, mener Preben Stiller, der i 30 år har drevet slagterforretning i Brønderlsev. Han er i dag 63 år og er gået på efterløn. En kommunesammenlægning giver ikke ham problemer. - På skatteområdet er der jo allerede et samarbejde mellem flere kommuner, og et sådant samarbejde kan man også sagten skabe på andre områder. Jeg tror, at man skal op på kommunestørelse på 50.000-60.000 indbyggere. Hvis Brønderslev f.eks. blev slået sammen med Aabybro og en sommerhuskommune som Pandrup, vil det formentlig give en masse ny ideer. Det tror jeg ville være godt for udviklingen. På det sociale område tror jeg, at det kunne give fordele, siger Preben Stiller. Mere effektiv Han mener, at en større kommune vil have mulighed for en mere effektiv indsats mod ledigheden. Preben Stiller peger på, at aktivering af kontanthjælpsmodtagere er et område, hvor en større kommune efter hans mening kunne gøre en bedre indsats. - Når kommunen nu lægger budget, så ser man jo, at det er forholdsvis små udgiftsposter på f.eks. 50.000 kroner, man ser på. Her mener jeg, at der i en større kommune ville være helt andre muligheder. - Brønderslev Kommune er et dejligt sted at bo, og det mener jeg ikke ville ændre sig, hvis der skete en kommunesammenlægning, siger Preben Stiller.