Aalborg

Samråd: Hold fri plads til fjorden

AALBORG:Også fra Vestbyens Samråd lyder der et nej til boligtårne på havnefronten i Aalborg Vestby. - Vi følger sagen nøje, lyder det fra talsmand og kasserer Jahn Poulsen, som tilføjer, at Teknisk Forvaltnings afdeling for By og Miljø på ægte demokratisk vis har holdt møder med samrådet. Samrådet har sine ønsker og ideer, som det har haft lejlighed til at fremlægge. De går blandt andet på at friholde 40 meter fra fjorden som et areal til aktiviteter. Man forestiller sig et lille torv med bænke ud til fjorden, en scene til forskellige formål, en plads til grillaktiviteter om sommeren og til skøjtebane lig C.W. Obels Plads om vinteren. Man foreslår desuden plads til småbutikker. Det kunne være kiosk, ishytte, café og andet, der var med til at gøre kvarteret endnu mere spændende Man tager ikke afstand fra boligbyggeri, men anbefaler ingen huse på over to etager i højden lig Skagenhuse, som vil gøre området virkelig attraktivt for Aalborgs borgere og turister. - Det er meget vigtigt, at de rekreative kvaliteter og det unikke miljø omkring Fjordbyen bevares, siger Jahn Poulsen.