Lokalpolitik

Samråd peger på model for østpier i Hals

Model med mest mulig borgerinddragelse som i den gamle kommune

Samrådet i Hals anbefaler en udvikling af østpieren på havnen i Hals. Men det skal ske med en høj grad af borgerinddragelse.foto: Lars pauli

Samrådet i Hals anbefaler en udvikling af østpieren på havnen i Hals. Men det skal ske med en høj grad af borgerinddragelse.foto: Lars pauli

HALS:På torsdag ventes teknisk udvalg formelt at trække det lokalplanforslag, som lagde op til byggeri af et kontordomicil på østpieren på havnen i Hals. Men Hals Samråd er allerede på banen med et forslag til, hvordan det videre forløb med at skabe udvikling på havnen kan forløbe. Kodeordene er mest mulig åbenhed og tilgængelighed, oplyser Niels Borg, formand for Samrådet. - Det er vores erfaring, at den model, som den gamle Hals Kommune benyttede, er meget velegnet. Samtidig falder den i god tråd med den landdistriktspolitik, som Aalborg Kommune har vedtaget med et afsnit om borgerinddragelse, siger han. Samrådets model handler om at inddrage de lokale borgere og undgå at trække noget ned over hovedet på nogen. - Kom med en åben invitation til alle interessenter, og nedsæt så en eller flere projektgrupper ud fra de fremmødte. Grupperne skal så komme med et oplæg til politikerne, som selvfølgelig har den endelige beslutning, lyder opfordringen fra samrådet. På den måde opnår kommunen at give alle de forskellige interesser i Hals mulighed for at få indflydelse. Og den vil opnå en høj grad af konsensus, pointerer Niels Bork. - Vi har jo mere eller mindre fået et løfte om, at kommunen kan yde bistand til en sådan proces, siger han. Samrådets ideer Samrådet har den holdning til en ny plan for østpieren, at der skal tages hensyn til Skansens position som kulturarv. - Desuden bør der være en varieret anvendelse af arealet, og dermed udelukker vi ikke noget. Men området skal udvikles uden byggeri med for voldsom højde eller volumen, siger Niels Bork. Desuden anbefaler samrådet, at havnepræget bevares. - I den gamle Hals Kommune ville det handle om at trække arbejdspladser til. Det er ikke nødvendigt i Aalborg Kommune. Vi skal skele til turisme. Hvis vi kan give turisterne oplevelser og give dem et miljø at kigge på, så vil det bære udviklingen i sig selv, mener han.