Aalborg

Samråd udsat

GUG:Kun 11 voksne og 10 børn mødte op, da der for nyligt var indkaldt til møde med det formål at få nedsat et nyt samråd i Grønlandskvarteret. Det var for få, syntes de fremmødte, så nu vil nogle af dem indkalde til et nyt møde engang i oktober.