Stae

Samråd vil af med spulefelt ved V. Hassing

Lokalbefolkningen ser frem til en lukning af depotet og håber på et nyt rekreativt område eller en marina

Formanden for Stae-V. Hassing Samråd, Ove Gjedde, vil gerne have et rekreativt område eller en marina, hvor spulefeltet ligger i dag. Foto: Claus Søndberg

Formanden for Stae-V. Hassing Samråd, Ove Gjedde, vil gerne have et rekreativt område eller en marina, hvor spulefeltet ligger i dag. Foto: Claus Søndberg

Normalt er havbundssedimentdepotet eller i daglig tale spulefeltet ved V. Hassing endestation for bl.a. den fjordbund, der graves op, når eksempelvis havnebassiner og sejlrender skal uddybes. Men nu er spulefeltet måske snart fortid, hvilket glæder lokalbefolkningen. Senest har Aalborg Kommune nemlig besluttet, at den oprindelige godkendelse, der udløb ved årsskiftet, skal tidsbegrænses til 1. januar 2012, hvorefter depotet skal være lukket et år efter og reetableret. Ejeren af spulefeltet, Aalborg Fjordudvalg, hvilket vil sige Aalborg Havn, Aalborg Portland, Vattenfall og Nordjyllandsværkets Havn ønskede ellers at fortsætte depotet til 2022, fordi man mener, at der er en restkapacitet i depotet. Kommunen åbner dog mulighed for, at fjordudvalget på et senere tidspunkt kan få mulighed for yderligere en forlængelse alt efter indholdet af den miljøkonsekvensvurdering, som fjordudvalget selv sender ind. Den foreløbige udsigt til, at spulefeltet lukker ned, glæder dog formanden for Stae-V. Hassing Samråd, Ove Gjedde, - Vi er godt tilfredse med det, ligesom sportsfiskerforeningen, der også er gået ind i sagen. Vi synes, at det var så langt, at vi kunne nå, siger Ove Gjedde. Nu håber de lokale borgere på, at de i fremtiden kan få glæde af området lige ud til Limfjordens vand. - Vi vil gerne have det som et rekreativt område og måske en marina, da vi heroppe er betegnet som et udviklingsområde i kommuneplanen. Aalborg kommunes miljøafdeling peger selv på, at der for området, der ligger 1,2 kilometer syd for V. Hassing, ikke er vedtagne planer eller udkast til planer om brug af området til en havn eller rekreativt område. Kan ikke undværes Hos Aalborg Havn A/S er det ikke en mulighed at undvære spulefeltet. - Sådan nogle felter er nødt til at være her, og de er nødt til at have en vis størrelse. Vi har haft dem rigtigt mange år, og vi skal have dem rigtigt mange år frem i tiden. Vi har fuldt styr på det miljømæssigt, der findes simpelthen ikke nogen bedre løsning, siger direktør i Aalborg Havn A/S, Claus Holstein, der understreger, at der ikke er nogen udsivning fra spulefeltet.