EMNER

Samson skal løfte skib fri

Flydekran fra Hobro på arbejde ved Hals

HALS:Så snart det lysner søndag morgen, begynder arbejdet med at bjærge "KCL Banshee", der siden natten til tirsdag har siddet urokkeligt fast på et fyr ud for Hals Barre. Opgaven skal løses af Danmarks stærkeste flydekran, "Samson", ejet af Dansk Bjergning og Bugsering A/S i Hobro. Samson sejlede lørdag fra Kiel mod Hals med forventet ankomst efter midnat. Natten var sat af til at få flydekranen rigget til, så det straks fra morgenstunden kunne tage fat på opgaven. - Lørdag har vi brugt til at tømme skibet for diesel- og smøreolie. Det skal man gøre af miljøhensyn i den slags tilfælde, forklarer Arne Møller Larsen, ingeniør hos Dansk Bjærgning og Bugsering. Den opgave løste tre-fire mand fra firmaet. De blev i løbet af natten suppleret med besætningen på Samson, så der i alt en halv snes mand til opgaven med at få skibet fri. Planen er at løfte "KCL Banshee"s agterende, så det kan komme fri af fyret. Ved at trække to wirer ind under skibet kan det forhåbentlig løftes så meget, at det kommer fri. Derefter skal det hjælpes på værft, formentlig i Fredericia eller Frederikshavn: - Det er udelukket, at det kan sejle dertil ved egen kraft. Det bliver en slæbebåd, der skal trække det, mens "Samson" sejler ved siden af og holder styr på "KCL Banshee", forklarer Arne Møller Larsen. "KCL Banshee" sejler med cement, men ingen af lastrummene med cement har taget vand ind. Det har til gengæld nogle dobbeltbundstanke og et aflangt rum gennem hele skibets bund, der huser en snegl til at transportere cementen. "KCL Banshee" sejler under bekvemmelighedsflag, men for et norsk rederi. Den 12 mand store besætning er blevet ombord under hele grundstødningen, der skete ottende fyr ved Svittingen Rende.