Lokalpolitik

Samtale fremmer forståelsen

NATURKLAGER:I mandagsudgaven af NORDJYSKE langer formanden for teknik- og miljøudvalget i Hjørring, Ole Ørnbøl, kraftigt ud efter Danmarks Naturfrednings lokale komité i Hjørring. Vi beskyldes for, at vi ikke er interesserede i en dialog med kommunen om natur og miljø, manglende deltagelse i borgermøder og sen indlevering af klager. Som avisen rigtigt refererer, er vi ikke enige i denne kritik – vi er derimod meget interesserede i en dialog med kommunen om vores fælles natur og miljø, for vi ved, at den største indflydelse opnås gennem en dialog. Vi har derfor deltaget i alle de borgermøder, som har fundet sted og har med eftertryk givet udtryk for vores meninger. Og når vi endelig har besluttet at klage over en afgørelse i byrådet eller forvaltningen, så er det altid sket efter nøje overvejelse og alene fordi kendsgerningerne er, at muligheder for at påvirke beslutningerne er udtømte, når f.eks. en lokalplan er endeligt vedtaget i byrådet. Vi er endnu aldrig blevet kontaktet af udvalget eller forvaltningen i forbindelse med vores – ofte meget fyldige – kommentarer til planer. Dialogen består oftest i en skriftlig kommentar fra forvaltningen til byrådet med ordlyden "indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen", hvorefter planerne vedtages med mestendels kosmetiske ændringer. Mange borgere har den samme oplevelse, hvilket de mange protester, underskriftindsamlinger og læserbreve det sidste år er et tydeligt bevis for. Og borgere, som engagerer sig i kommunens udvikling og naturens ve og vel er sikkert lige så frustrerede som vi efter at have deltaget i det store borgermøde om kommuneplanen i januar 2004. Vi skrev – som flere andre – en fyldig kommentar med en række forslag og gode ideer, men her næsten et år efter har vi end ikke fået en kvittering på, at kommunen har modtaget den. Det kan man vist kalde manglende vilje til dialog! Efter vores opfattelse skal årsagen til de mange klager til naturklagenævnet søges i en usikker politisk kurs, en manglende ide og vision for kommunens udvikling på det natur- og miljømæssige område og en deraf følgende dårlig planlægning. Man "hopper fra tue til tue" og overlader det vel nærmest til de frie markedskræfter at bestemme, hvor der skal bygges og byudvikles. I tilfældet med Nestlé-grunden var det aldrig til offentlig diskussion. hvad det skønne naturområde skulle bruges til efter fabrikkens lukning. En mulighed for at bevare det som rekreativt naturområde var ikke på dagsordenen. Hvis politikerne havde villet og turdet den åbne offentlige debat om områdets fremtid, ja, så var resultatet nok blevet et ganske andet end det vi ser i dag, hvor fældning af plantagerne i området allerede er sat i gang. Naturfredningsforeningen står ikke alene med denne opfattelse af Hjørring kommunes planlægning: to gange inden for det seneste år har Naturklagenævnet omgjort kommunens vedtagelser i landzone-sager, og to gange har amtet nedlagt veto mod kommunens planlægning – disse kendsgerninger burde give anledning til panderynken og selvransagelse i både udvalg og forvaltning. Og fra DN i Hjørring stiller vi hellere end gerne op til en åben og konstruktiv dialog om f.eks. byudvikling, drikkevandsforsyning, naturbeskyttelse og alle de andre emner som vi er engagerede i.