Samtale mellem kristne og muslimer

Provst Verner Tranholm Mikkensen, Aså, var en tid sammen med sin hustru udsendt som missionær og har efter mange års engagement i Det danske Missionsselskab et dybtgående kendskab til kristne og muslimer. Det fortæller han om mandag aften i Horne Missionshus, hvor han holder foredraget "Hvorfor er samtalen mellem kristne og muslimer så umulig?". Verner Tranholm Mikkelsen giver sit bud på et svar - og måske en åben dialog. Det er Hjemmenes Aften i Horne, der står for arrangementet, hvor alle er velkomne.