EMNER

Samtlige ti kommunale legepladser er i orden

HIRTSHALS:Kommunen råder over ti legepladser geografisk spredt ud over store dele af det kommunale landkort. Det vil sige legepladser, der er offentligt gengængelige - dermed ikke institutions- og skolelegepladser inkluderet. Og alle ti legepladser er gennemgået med henblik på sikkerhed. Det er de blevet sidste år, hvorfor de kommunale legepladser nu må anses for at være i orden. - Der var jo på et tidspunkt meget fokus på netop legepladserne, idet der havde vist sig rundt om i landet, at der var flere steder, hvor det var farligt at lege. Derfor tog vi fat og fik gennemgået samtlige legepladser, som vi i teknik- og miljøudvalget har ansvaret for, fortæller Mogens Bjerre (S), formand for pågældende udvalg. - Vi ville ikke risikere, at der kunne ske ulykker som følge af, at der var nogle sikkerhedsmæssige standarder, der ikke var i orden, tilføjer han. Det betød samtidig, at en enkelt legeplads, nemlig én i Tversted, måtte nedlægges. Tilbage har kommunen ti legepladser; nemlig følgende en i Folkeparken, to ved Fælledvej i Tversted, en ved Bindslev Gl. Elværk, en ved Tuengårdvej i Tuen, en ved Laksevej i Bindslev, en ved Hirtshals Stadion, en ved Langholmvej i Vidstrup, en ved Den Grønne Plads i Horne, en ved skolevej i Tversted og en ved Bjergfyrvej i Tornby. I forbindelse med gennemgangen af legepladserne blev der fra politisk side afsat særlige midler til bl.a. denne gennemgang.