Samvirke mister penge

Samvirket må ikke bruge ubrugte kursuspenge

BRØNDERSLEV:I Idrætssamvirket Brønderslev er der utilfredshed med, at ikke-brugte kursuspenge ryger tilbage i kommunekassen, mens de to andre samvirker, Spejdersamvirket og Idésamvirket, får lov til at beholde pengene til andre områder. På generalforsamling i Idrætssamvirket Brønderslev beklagede formand Aase Jensen, at Idrætssamvirket ikke har fået lov til at beholde pengene til sit eget område. - Det har vist sig, at det ikke er muligt at bruge 20 procent på kurser, hvilket har betydet, at kommunen har ladet de overskydende kursuspenge - ca. 200.000 kr. - gå i kommunekassen. - Kommunen har ikke villet være med til at overføre disse overskydende penge til medlemstilskuddet eller aktivitetstilskuddet. - Det kan man undres over, når vi i Idrætssamvirket har fundet ud af, at de to andre samvirker har en gummiordning og får de fulde 350 kr. udbetalt, uanset hvor de bruger pengene. Aase Jensen oplyser, at Brønderslev Ordningen, hvorefter der ydes tilskud, er blevet opsagt med udgangen af 2003, da børne- og kulturudvalget har ønsket, at hele området skal kigges igennem. - Der er nedsat et udvalg til at gøre dette, og i udvalget er Idrætssamvirket, Spejdersamvirket, Idésamvirket, musikskolen, Brønderslev Amatør Scene, fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen samt to repræsentanter fra kommunens børne- og kulturforvaltning. - Idrætssamvirket havde anmodet om at få to repræsentanter i arbejdsgruppen, da vi repræsenterer mange foreninger, men det ønskede man ikke at imødekomme fra kommunens side, beklagede Aase Jensen. Aase Jensen oplyste, at børne- og kulturudvalgets overordnede kommissorium for arbejdsgruppen er, at der udarbejdes vilkår og rammer for foreninger med videre i Brønderslev Kommune, der sikrer, at man tilgodeser et aktivt og fleksibelt fritids- og kulturtilbud med plads til alle i Brønderslev Kommune. Ifølge Aase Jensen ser børne- og kulturudvalget gerne, at der udarbejdes forslag til nye samarbejdsformer mellem foreninger og institutioner samt andre foreninger/institutioner. Omkring Brønderslev-Ordningen oplyste Aase Jensen, at der udarbejdes modeller for foreningers fremtidige tilskud efter ordningen, og der ventes en løsning i år.