Turisme

Sand i store mængder

God licitation giver ekstra meget sand i år trods besparelser.

lønstrups sandfodring er helt nødvendig for at beskytte klitterne, men sandet fornøjer naturligvis også badegæsterne. 
Arkivfoto: Kurt Bering

lønstrups sandfodring er helt nødvendig for at beskytte klitterne, men sandet fornøjer naturligvis også badegæsterne. Arkivfoto: Kurt Bering

Turisterhvervet og lokale Lønstrupborgere var før turistsæsonen bekymrede for resultatet af årets sandfodring, men en god licitation giver i år ekstra sand til Lønstrup trods besparelser på sandfodringskontoen. - Det er faktisk lykkedes at sandfodre på rekordtid med en større sandmængde på trods af, at vi har måttet spare, siger teamleder Thomas Lomholt fra Hjørring Kommune. - Der er lagt 22.000 kubikmeter sand ud inden sommerferien. Den sidste del på nordstranden lægges ud efter 1. september. Hvis hele mængden af 25.000 kubikmeter blev lagt ud med det samme, ville Lønstrups i forvejen sommertrafiktætte gader bliver blokeret af lastbiler med utallige læs sand. Det har man villet undgå. Kystdirektoratet kom sent i gang med licitation, fordi finansloven trak ud. Det fik kritikere til at frygte, at Lønstrup måtte vente til efter turistsæsonen med at få sandfodret. For kystbeskyttelsen er det ikke så vigtigt, om der sandfodres i den ene eller den anden måned, men for turisterhvervet er det naturligvis vigtigt, at byen kan byde turisterne på en badestrand med sand! At vejguderne så sendte en voldsom storm, som straks nappede noget af det udlagte sand, er ærgerligt, men uafvendeligt. - Det er selvfølgelig ærgerligt, at noget forsvandt, men vi lægger først og fremmest sandet ud for at beskytte klitterne. Havet ville have taget af klitfoden, hvis vi ikke havde lagt sandet ud, siger Thomas Lomholt. Årets store mængde sand skyldes dels en god licitation og dels, at det er muligt at indvinde sand fra vest for molen i Hirtshals. Ikke mindst indvindingen er godt. Ellers skulle sandet købes andet steds.