Sandbunke kostede bøde

Retten i Thisted gav samtidig "systemet" et juridisk rap over fingrene.

En sandbunke ud for havnen i Thyborøn, som ikke lå, hvor den burde, blev til en stopklods for skibet "Henriette", som havde lods Per Vilsen fra Thisted på broen. Efter lidt "vrikken" med skibet, kom man dog fri igen. Den forfløjne sandbunke ud for havnen er nemlig en tilbagevendende grund til bøvl for skibstrafikken, men for lodsen blev det til mere end det. Nogle måneder før grundstødningen natten til 31. august 2008 var der kommet nye regler for rapportering af grundstødninger, hvor man som lods med det samme skulle ringe til SOK og give besked. Per Vilsen havde dog sejlet der så mange gange og vidste, at skibet kun havde ramt sand, og at det var en let grundstødning, så han valgte at få fartøjet flot og i havn. - De ændrede regler betyder, at nu skal der en dykker ned og tjekke bunden af skibet, selv om man ved, at der ikke er så meget som en skramme. Det var der heller ikke på "Henriette", hvis ejer som alle andre nu skal betale adskillige tusinde kroner til en dykker for kontrollen. Forståeligt de steder, hvor skibene rammer stenbund, men sandbund er ikke helt det samme. Per Vilsen fik ringet til SOK, da han var kommet i havn, og vagten mente ikke, at der var mere i den her sag. Men da chefen mødte næste morgen, var det åbenbart en alvorlig ting, og der blev sendt en anmeldelse til Midt- og Vestjyllands Politi, hvor anklagemyndigheden dog afviste i første omgang. Men det ville Søfartsstyrelsen ikke finde sig i og insisterede, så efter et års tid, blev Per Vilsen ringet op af en politibetjent: - Vi var på vej gennem bjergene på Kreta på en ferietur, fortæller Per Vilsen, som var meget overrasket over politiets opkald, da han intet havde hørt om sagen i løbet af det foregående år. Og der kom til at gå et år mere, inden Per Vilsen skulle møde op i retsafdelingen i Thisted og sammen med sin advokat forsvare sig. Dommeren i sagen vurderede da også, at det i første omgang var helt hen i vejret at forlange 15.000 kroner i bøde for "skærpende omstændigheder" og gav "systemet" et juridisk rap over fingrene, da der i anklageskriftet ikke engang var beskrevet tidspunkter for henholdsvis grundstødning og opkaldet fra lodsen. Desuden var der også gået to år siden, og det var ikke Per Vilsen, som havde forhalet sagen. Men trods de detaljer, så var skibet gået på grund, og Per Vilsen havde ikke efter de nye regler ringet med det samme og meldt grundstødningen, men havde hjulpet til med at få begrænset grundstødningen ved at få fartøjet flot. Derfor blev det til en skramme - ikke i "Henriette" - men i Per Vilsens professionelle stolthed, at han skal betale 5000 kroner i bøde.