Lokalpolitik

Sander klandrer udvalg for de lange byrådsmøder

På onsdagens kritiserede langvarige byrådsmøde var det især Venstres medlemmer, som brugte taletiden.

Venstres gruppeformand, Susanne Sander (i midten) afviser kritikken: - Det er en god ide at diskutere detaljer på et byrådsmøde, siger hun. Arkivfoto: Bente Poder

Venstres gruppeformand, Susanne Sander (i midten) afviser kritikken: - Det er en god ide at diskutere detaljer på et byrådsmøde, siger hun. Arkivfoto: Bente Poder

Det faldt byrådskolleger for brystet, men Venstres gruppeformand Susanne Sander melder "hus forbi". Hun mener, at møderne bliver lange, fordi sagsbehandlingen i udvalgene ofte går for hurtigt, så byrådsmedlemmerne først på selve byrådsmødet får lejlighed til at stille spørgsmål til sagerne. - Grundigheden er gået fløjten, fordi mængden af sager og omfanget er blevet for stort. Man skal huske på, at Venstre ikke er med til at forberede udvalgsmøderne. Det gør udvalgsformanden, siger Susanne Sander. Venstre udvalgsmedlemmer orienterer vel resten af Venstres byrådsgruppe om arbejdet i udvalgene? - Jo, men det er jo oplysninger på 2. hånd og ofte kommer der yderligere oplysninger frem efter udvalgsmødet, så vi først kan spørge til dem på byrådsmøderne, siger Susanne Sander. - De mange spørgsmål er bare en del af den demokratiske proces. Jeg synes, at det er en god ide, at diskutere detaljer på byrådsmøderne. - Man skal huske på, at Venstre er i opposition i byrådet. Vi benytter naturligvis byrådsmøderne til at fremlægge vore synspunkter. Det er en væsentlig talerstol for os. Borgerne hører jo ikke hvad der foregår i udvalgsmøderne, som er lukkede for offentligheden, siger Susanne Sander. - Derfor er der principielt ingen øvre grænse for byrådsmødernes længde.