Sandet kommer fra Læsø

40.000 ton sand hentes til den nye badestrand ved Egense

EGENSE:Havde nogen i deres vildeste fantasi forestillet sig, at der ville gå mere end 10 år med at realisere en ide om at etablere en kunstig badestrand ved Egense, så kunne man dengang have opfordret alle Sejlflod-borgere til at tage en spand sand med hjem, når de havde været ved stranden. Så forudseende var ingen, så i stedet for denne bagkloge idé må Sejlflod Kommune til lommerne for at tilvejebringe sand, når stranden nu omsider skal etableres. Mere præcist henter man i den kommende tid 40.000 ton sand ved Læsø, hvor beboerne nok må finde sig i at bo lidt afsides, men til gengæld råder over sand af absolut bedste kvalitet. Netop kvaliteten er begrundelsen for, at man må helt over Kattegat for at finde sandet, forklarer teknisk chef Christian Rasmussen. - Vores forundersøgelser har vist, at det kræver sand af en meget bestemt karakter. Det lokale sand er for finkornet og ville blive ført væk af vand og luften. Desuden skulle vi finde et sted, hvor der er gravningstilladelser, og Læsø er altså det nærmeste sted, siger han. I praksis er det overladt til entreprenørfirmaet Skanska at klare den side af sagen. Der er indgået en kontrakt på 1.125.000 kr., og så er det op til Skanska at finde balancen mellem en skibsstørrelse, der kan komme tæt nok på stranden i Egense, og en der kan transportere tilstrækkeligt store mængder ad gangen. Den øvrige del af projektet består hovedsageligt i afgravning af materiale og etablering af dækmoler nord og syd for stranden for at beskytte sandet mod vind og vand. Det er de væsentligste poster i det samlede regnskab på fire millioner kroner. Som er givet godt ud, mener Christian Rasmussen, der kan se frem til at slippe for, hvad der hidtil har været et fast indslag på de årlige møder med grundejerforeningerne i Egense og omegn. - Ønsket om en badestrand dukker op hvert år, så der skal nok blive brug for stranden, mener Christian Rasmussen. Selvom næsten halvdelen af kommunegrænsen ligger ud til henholdsvis Kattegat og Limfjorden, er det sløjt med bademuligheder, og derfor ventes stranden at kunne trække folk ganske langt fra Egense. - Vi har kyster på to sider af kommunen - nogle siger tre med henvisning til Vildmosen - men det nærmeste, der ligner en badestrand er i Dokkedal. Ellers skal man helt til Øster Hurup. Vandet ved vores kyster er fint og rent, men mange steder går muldbrinkerne helt ud til vandet, så det vi mangler, er opholdsarealer. Det får vi så ved Egense, forklarer han. Sejlflod Kommune har desuden bevilget 200.000 kr. i støtte til sejlklubben på lystbådehavnen ved siden af den kommende badestrand. Pengene skal gå til toiletfaciliteter i et nyt klubhus, der er på vej. Det kan de badende så benytte. Også på anden vis arbejder de to parter til fælles bedste. Selvom de badende kommer til at træde i sand fra Læsø, hentes en del af det underliggende materiale til projektet nemlig i sejlrenden til havnen, der er tilbøjelig til at sande til. - Dér henter vi så meget som muligt, forklarer Christian Rasmussen. Her til formiddag starter løjerne officielt. Da tager borgmester Kristian Schnoor det første spadestik. - Med en spade. Vi havde overvejet en strandskovl og en spand, men der skal jo graves i første omgang, så det blev ved spaden, siger Christian Rasmussen med et glimt i øjet.