Sandet skal findes et andet sted til foråret

Kystdirektoratet giver forhåndstilsagn om sand

LØNSTRUP:Der ligger stadig sandbunker på stranden ved Lønstrup, der er rester af den sandfodring, som Hjørring Kommune, Nordjyllands Amt og Staten i fællesskab fodrede strandene med i løbet af december. Men et par friske forårsstorme kan hurtigt rydde ud i kystsikringen, og så skal der fodres igen. Ifølge driftsingeniør i Hjørring Kommunes tekniske forvaltning, Mogens Christensen, der bl.a. har kystsikring som sit område, blev der i december ikke fodret med så mange kubikmeter sand, som det oprindeligt var planlagt. Efter planen skulle i størrelsesordenen 26.000 kbm sand spredes ud over en 1,1 km lang strækning begyndende ved redningsstationen med 600 meter ad sydstranden og 500 meter ad stranden mod nord. Men det er ifølge Mogens Christensen i alt i løbet af december blevet til 20.000 kbm sand til fodring af det glubske Vesterhav. Men ganske efter planen skal der fodres igen til foråret, men her er det endnu ikke sikkert, hvem sandleverandøren bliver. Sandet, der blev fodret med i december, kom fra Vestmolen på Hirtshals Havn, men den skal renoveres til foråret. I forbindelse med renoveringen, skal havnen selv bruge sandet: - Renoveringen af Vestmolen til foråret kommer til at lægge beslag på sanddepotet, så vi må finde sandet et andet sted. Men Kystdirektoratet har givet os forhåndstilsagn på mellem 20.000 og 30.000 kbm sand til foråret, idet de forhandler med Hirtshals Havn. Sandet bliver så bare sand fra selve havnebassinet, og det er godt nok, siger Mogens Christensen. Men kun den kommende tid kan afgøre, hvor meget der skal sandfodres til foråret. Og her er tidspunktet for fodringen faktisk en ny beslutning. At der nu sandfodres efter de første forårsstorme sker ifølge formand for teknik- og miljøudvalget, Ole Ørnbøl, fordi, det kan være umuligt at køre sandet ud med de tunge lastbiler senere på året. Og når der fodres igen til foråret - inden turisterne ankommer for alvor - så skulle det være nemmere at få mandskab og maskiner ud til den årlige strandrensning. Ifølge Mogens Christensen har sandfodring i Lønstrup efterhånden en del år på bagen. Det begyndte efter den alvorlige novemberstorm i 1981, hvor det blev besluttet at lave de kendte bølgebrydere ved Lønstrup, der var en realitet i 1984. Siden er der årligt blevet fodret med tusinder af kubikmeter sand og fjeldsten. Det årlige budget til sandfodringen er ifølge Mogens Christensen 1,2 mio. kroner. Men for Hjørring Kommune reelt set kun 300.000 kr. årligt, da staten betaler halvdelen og amtet og Hjørring Kommune hver en fjerdedel af de 1,2 mio. kroner.