Lokalpolitik

Sandgravning skal afvikles

Vald. Birns jernstøberi i Holstebro kan fortsat i to år regne med i produktionen at kunne bruge sand fra stranden i Løkken. Men derefter vil entreprenøren ikke kunne regne med at få lov til at fortsætte.

Afviklingsperioden for gravning af sand på stranden i Løkken bliver på to år. Nogle steder giver den aflejring, der nu sker af sand, store gener. Arkivfoto

Afviklingsperioden for gravning af sand på stranden i Løkken bliver på to år. Nogle steder giver den aflejring, der nu sker af sand, store gener. Arkivfoto

Region Nordjylland er med på, at der fortsat i et par år graves sand, selv om det strider mod den råstofplan for hele Nordjylland, som regionen godkendte sidste år. Der er dog mulighed for at fravige råstofplanen, og det er et stort flertal i regionsrådet med på. Kun SF og socialdemokraten Anton Kirk Toft er i regionsrådet gået imod tilladelsen. For Anton Kirk Toft er der tale om en principiel sag: - For nogle år siden besluttede man overordnet, at man ikke ville indvinde råstoffer i havstokken. Det er det, som sker her. Jeg ved godt, at tilladelsen kun rækker to år frem, men principielt synes jeg, at det er forkert. Tilhængerne har henvist til, at i det område syd for molen i Løkken, hvor der graves, vokser mængden af sand. - Men det er sand, der fjernes fra nordsiden, og sådan set burde det føres tilbage dertil, siger Anton Kirk Toft. Når der sker en tilvækst med sand syd for molen, betegner han det som et kulturfænomen, der skyldes molen, og det har efter hans mening intet med naturen at gøre. Frede Nørgaard fra Borgerlisten Nordjylland har i mange år boet i nærheden af Løkken, og han tilhører det flertal, der ikke ser problemer i den fortsatte gravning af sand. - For få dage siden var jeg i området. Omkring nogle af badehusene er der store driver af sand. Hvis der ikke blev gravet i området syd for molen, så var man nødt til at bede en entreprenør om at fjerne det. Nu er sandet ved at dække molen til. Man kan så diskutere, om sandes skal udnyttes på en eller anden fornuftig måde, eller om det blot skal flyttes et andet sted hen. Men det er jo et område, hvor der uden problemer er blevet gravet i mange år, siger Frede Nørgaard. Hjørring Kommune har i sagen rådført sig med statens miljøcenter i Aalborg, der taler om en afviklingstilladelse. I sin vurdering skriver centret: - Det er generelt Miljøcenter Aalborgs vurdering, at indvinding af råstoffer på strandbredden og i de klitfredede arealer i øvrigt ikke er foreneligt med de landskabelige og rekreative værdier, der skal beskyttes med klitfredningen. Det bliver understreget, at det synspunkt især gælder områder, der, som det i Løkken, ikke er udlagt som egentligt råstofområde. I øvrigt vurderer miljøcentret, at indvindingen af sand ikke forringer levevilkårene for dyr og planter i området. Kystinspektoratet foreslår i sin skriftlige kommentar til planen, at tilladelsen tilbagekaldes, hvis der viser sig skadelige virkninger på kysten.