Sandhed eller...?

Som læserskribenter er vi af blandt andre den altvidende chefredaktør for Politiken, Tøger Seidenfaden, selvbestaltet advokat som han er for Helle Thorning-Schmidt (S), blevet foreholdt det ubekvemme i at fremstille ”skyggestatsministerens” lemfældige omgang med sandheden, når hun skal redegøre over for myndighederne om hendes mands ophold i hendes eget fædreland. Dog relevant for os andre dødelige!

Derfor vil man givetvis også blive foreholdt, at det er utidigt at nævne SF’s ”skyggekirkeminister”, Pernille Vigsø Bagges lemfældige omgang med sandheden i hendes partis påståede løsning af landets finansielle problemer, benævnt ”Fair løsning”. Bagge mener, at dette fatamorgana løser alt om: 1. bedre velfærd, 2. frembringelse af nye job, 3. bedre uddannelse, 4. mere målrettet erhvervspolitik etc. Lad os blot holde os til pkt. 4, mere målrettet erhvervspolitik. Alt, hvad Bagge skriver (29.8.) står i sådan en kontrast til virkeligheden, at man er tilbøjelig til at anklage denne kirkens repræsentant for usandhed. Thi vedr. ”Fair løsning” er S-SF i direkte kamp mod nøglepersoner i fagbevægelsen, så deres krumtap brækker over. Bl.a. har Helle Thorning indset og gjort opmærksom på, at det er fagbevægelsen alene, der skal levere de famøse 15 mia. kr., som skal fremkomme via alle danskeres ekstra arbejde i dagligt 12 min. Men hvad siger LO med formand Dennis Kristensen, FOA, i spidsen til denne melding? Jo, arbejdsgiverne skal tvinges til at lægge penge på bordet ved de berømte trepartsforhandlinger. Ellers er FOA ikke med! Og hvad siger så DA-dir. Jørn Neergaard Larsen så til dette? Jo: ”Alt, hvad der står på spiseseddelen vedr. S-SF forslaget om trepartsforhandlinger, er helt uspiseligt for DA”. Arbejdstiden i den private sektor, konkluderer Jørn Neergaard Larsen, kan aldrig blive en del af trepartsforhandlinger! Citat slut. Dette efterlader Socialistisk Folkepartis Pernille Vigsø Bagge som utroværdig over for vælgerne. Grænsende til usandru!