Sandhed ilde hørt

VENSTRE/VÆKST:På trods af at Venstres Karsten Lauritzen har opsagt vores penne-venskab, synes jeg en kommentar er på sin plads i forhold til indlægget i NORDJYSKE om gang i væksten. Jeg er helt enig. Danmark har en kæmpe udfordring i at få skabt fremgang og vækst i samfundsudviklingen. Alle fortæller at løftestænger til e dette er viden og uddannelse. Det lyder da løfterigt at "regeringen er på trapperne med forbedringer i blandt andet folkeskolerne, på ungdomsområdet og sundhedsområdet.." Desværre må vi konstatere, at det vi hidtil har set på disse felter går i modsat retning af det behovet peger på! Mange forældre må konstatere at deres børns folkeskole lukker som følge af kommunernes stramme økonomi dikteret af VK og Dansk Folkeparti. De unge reduceres i muligheder for SU! Voksen- og efteruddannelsesområdet for store grupper på arbejdsmarkedet skæres så hårdt at tilbuddene i yderområderne risikerer at lukke. Vi kan blot frygte, hvad der yderligere er på VK-trappen! Om opsigelse af penne-venskab kan jeg blot konstatere, at KL jo vedgår at der intet er sket på området for udvikling og opstilling af vindmøller i denne regerings periode. Det er rigtigt, at i amternes tid var der en periode, hvor vi afventede nye tilladelser til etablering af svinefarme. Årsagen hertil var usikkerhed om det var foreneligt med EU krav om Natura 2000 og andre forpligtigelser til at sikre overlevelse af sårbare naturmiljøer. Sådanne smålige hensyn ser VK jo slet ikke på, det kunne man høre om i DR Nyhederne for nylig. Desværre må jeg konstatere, at for Karsten Lauritzen er sandheden ilde hørt.