EMNER

Sandheden om Landsbyggefonden

Mange har på det seneste spurgt om, hvad der nu er sandheden i spørgsmålet om Landsbyggefonden.

Rasmus Prehn

Rasmus Prehn

Hvem har ret, er det dig, Rasmus, der siger, at midlerne er lejernes ejendom, eller er det de borgerlige politikere som fx Jakob Axel Nielsen, der siger, at Landsbyggefondens midler er alle skatteyderes ejendom? Både her i NORDJYSKE, på gaden, hvor jeg er blevet stoppet af interesserede folk, under mine besøg hos lejerne i den almene sektor og via opringninger til mig telefonisk, er jeg blevet stillet dette spørgsmål. Derfor har jeg simpelthen valgt at rette spørgsmålet direkte til Socialministeriet og deres embedsmænd, der til daglig varetager hele lovgivningen vedrørende den almene sektor og Landsbyggefonden. Nu er svaret så kommet. Og det står nu helt tydeligt, at borgerlige politikere som fx Jakob Axel Nielsen har talt direkte usandt – endda på åbent tv. Pengene i Landsbyggefonden er indbetalt af lejerne og ingen andre: ”LBF’s indtægter består af pligtmæssige bidrag fra afdelinger ibrugtaget før 1970 samt indbetalinger fra udamortiserede lån og betales i sidste ende af lejerne som en del af huslejen. Hertil kommer evt. renteindtægter.” Ingen kan således fremover beskylde Socialdemokratiet for at have hverken dårlig smag i munden eller lyssky motiver, når vi hele vejen igennem denne diskussion har slået fast, at pengene i Landsbyggefonden er lejernes ejendom. Og at det derfor er ganske amoralsk at konfiskere pengene til andre formål, som regeringen netop har gjort i ledtog med Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti. I Socialdemokratiet har vi regnet lidt på, hvor mange penge der tages fra lejerne. I gennemsnit har regeringen taget 18.000 kroner fra hver lejer. Alene i Aalborg Kommune svarer det til, at der er konfiskeret et beløb svarende til 444 mio. kroner. I Hjørring er der konfiskeret 84 millioner kroner, i Thisted 39 millioner kroner og i Frederikshavn 128 millioner kroner. I hele Danmark er der således konfiskeret et beløb på 9594 millioner danske kroner. Sandheden om Landsbyggefonden må i sandhed give mange en dårlig smag i munden.