EMNER

Sandheden

Af sin vinterdvale er Kjeld Mortensen vågnet op (16.2.) og beskylder mig for at tilsvine hans debatfælle, Carl Frede Haugaard.

Hus forbi! Intet er mig mere fjernt end at tilsvine politiske kombattanter. Hertil har jeg for megen respekt for kendsgerninger. Derfor kan jeg tilbagevise K.M.s talgymnastik omkring SR-regeringen og VK-regeringen ved at henvise til Danmarks Statistiks 10-års statistik om samme emne. Den piller K.M.s tal fra hinanden og forholder sig til de faktiske forhold i samme periode. Den kan lånes på biblioteket. Om jeg tror, at de to propagandister vil gøre brug heraf, er mit svar: a tvivler! Jeg har tidligere afsløret K.M. i at benytte sig af forkert kildemateriale, når han har forsøgt sig med at hvidvaske usandheder til kendsgerninger. Med 10-års statistikken i ryggen forholder jeg mig til sandheden, som på ingen måde er identisk med tilsvining. Jeg kan aktuelt supplere med, at økonomer i dag taler om, at Danmarks økonomiske situation nu er værre end i Anker Jørgensens periode, hvor Anker J-regeringen først var ramt af en ufinansieret skattelettelse efter Hartling-regeringen og dernæst af to oliekriser. Under VK-regeringen er statskassen blevet tømt og forude venter os alle en gigant-regning på et tocifret milliardbeløb over tre år. Vent og se – den kendsgerning vil K.M. utvivlsomt også prøve at hvidvaske i sin iver efter at tækkes den regering, der har sendt Danmark på fallittens rand. Hvad angår K.M.s bemærkning om tillid, er jeg tryg ved, at det vil vælgerne tage sig af på en forhåbentlig snart kommende valgdag. Derimod kan jeg anbefale K.M. at gøre brug af sandheden. Det skaber tillid og højner debatkulturen.