Journalistik

Sandt(t) eller ikke sand(t)!

KYSTSIKRING:På sidste møde i teknik- og miljøudvalget afslog udvalget at tage imod et tilbud fra SIC (Poul Jakobsens firma) om at opmåle forsøgsanlægget sydvest for Gl. Skagen, pris 60.000 kroner, samt at leje trykudligningssystemet det første år for 495.000 kroner eksklusiv moms - det samme tilbud som i efteråret 2001. Da Poul Jakobsen åbentbart vil fortsætte skuespillet, henvender han sig til avisens redaktionschef, som straks ser en mulighed for at rette sit skyts mod politikere og embedsmsænd, uden først at undersøge, hvor meget hold, der er i hans argumenter. Der kunne sandsynligvis være kommet en bedre kommentar ud af chefredaktørens pen, hvis han havde anvendt lidt opsøgende journalistik og forespurgt for eksempel kystdirektoratet i Lemvig, hvordan man dér ser på Poul Jakobsens resultater i det forløbne år i stedet for straks at kritisere, hvad der gøres for at bevare lystlinierne. Jeg havde den 6. september 2001 et indlæg i Avisen om samme emne og vil ikke gentage det her, idet der intet nyt er i sagen. Dog vil jeg nævne en enkelt ting, der er ligesom sidste år, nemlig prisen, som Poul Jakobsen forlanger, næsten en halv million kroner (skattekroner), som han ikke giver den mindste garanti for. Det er mandens egne ord, udtalt på mødet med udvalget. Lad mig slutt med et citat fra en rapport af kystdirektoratet den 5. november 2001: - Som tidligere nævnt skal det understreges, at såfremt det skulle vise sig, at rørene har en stabiliserende/opbyggende effekt på stranden, vil systemet ikke være et fuldgyldigt alternativ til fodring. Ved fodring tilføres strækningen tilskud af sand, hvormed den naturlige erosion på kysten reduceres/standses afhængig af den tilførte mængde. I givet fald vil rørene, som øvrig kendt kystbeskyttelse, i Skagen virke ved omfordeling af det tilstedeværende sediment på kysten. Det sand, som aflejeres på én strækning, vil mangle på nabostrækningen med deraf følgende forøget erosion - citat slut. Det ville have tjent chefredaktøren bedre, om han havde undersøgt sagen grundigere. Der er ofte mere end én side ved en sag.