Sang og musik

} Mosbjerg og Tolne menighedsråd inviterer til ældreeftermiddag i Sognegården i Mosbjerg onsdag eftermiddag 29. oktober, hvor Ålbæk Pensionistorkester vil komme og spille både glade og kendte toner. Samtidig vil der blive lejlighed til fællessang til den levende musik til. Der er som sædvanlig kaffebord og kirkebilen vil kunne benyttes.