Sangglade elever i Løkkenhallen

Børn fra indskolingen og mellemtrinet i Løkken Skolecenter optrådte tirsdag aften i Løkkenhallen med sange forfattet af skolecenterleder Michael Slot Pihl.

Det trak 500-600 tilskuere i hallen. Her hørte de sangene, som alle omhandlede det værdigrundlag, skolecentret bygger på. Michael Slot Pihl kædede de enkelte sange sammen ved at fortælle om skolecentrets arbejde med værdigrundlaget. Et orkester bestående af lærere fra skolen, med Michael Slot Pihl som kapelmester, akkompagnerede børnene. Børnene ledsagede sangene med fagter, dansetrin og brug af rekvisitter. Denne koreografi stod lærer Rikke Bønkel bag, mens musikskolelærer Anne Toft dirigerede koret. Alle lærere fra indskoling og mellemtrin har op til koncerten øvet med børnene. Under koncerten blev sangenes tekster projekteret op på hallens væg sammen med illustrationer, som indgår i den sangbog, som er udgivet med sangene. Illustrationerne er tegnet Janni Dalsager Pihl.

Forsiden