Frederikshavn

Sangkor på jubilæumstur til Sydslesvig

FREDERIKSHAVN:40 medlemmer af Ældre Sagens Sangkor i Frederikshavn er netop vendt hjem fra en fire dages jubilæumstur til Sydslesvig, hvor koret gav koncerter på ”Flensborghus” i Flensborg og på Jaruplund Højskole. Koret havde god lejlighed til at gøre reklame for deres by Frederikshavn, og for den lokale afdeling af Ældre Sagen, og koret fik rigtigt mange gode reaktioner med hjem. Ældre Sagens Sangkor i Frederikshavn har eksisteret i 15 år og tæller 50 seniorer af begge køn, og der holdes sangøvelser hver fredag eftermiddag i Abildgård kirkes menighedssal under ledelse af Liselotte Larsen. Kormedlemmerne vil blive rigtigt glade, hvis nye herrestemmer vil møde op til sang og hyggeligt socialt samvær.