Sanistål øger tab

Fald i stålpriser bidrager til underskud på halv milliard kroner i 2008

AALBORG:Finanskrisens hærgen tvinger nu stålkoncernen Sanistål med hovedsæde i Aalborg til igen at nedjustere sine forventninger til 2008. I begyndelsen af november forventede selskabet et underskud på 355-395 millioner kroner, men uventede tab i de sidste to måneder af 2008 får Sanistål til at forvente et underskud på cirka en halv milliard kroner i 2008. For driftens vedkommende forventer koncernen et negativ resultat på 150 millioner kroner, hvilket er en forværring fra 105-125 millioner. Resten af nedjusteringen forklares med fald i stålpriserne og lavere fortjeneste på salg af ejendomme end ventet. Faldet i stålpriser forventes således at føre til en nedskrivning på lagre på 50 millioner kroner. Endelig er Sanistål negativt påvirket af en nedskrivning hos Saniståls associerede virksomhed Brødrene A&O Johansen. Som konsekvens af situationen på de finansielle markeder har Sanistål opgivet at styrke sit kapitalgrundlag gennem udstedelse af nye aktier. I stedet etableres der en ansvarlig lånekapital på 300 millioner kroner. Pengene rejses ved, at selskabets bankforbindelser konverterer 250 millioner kroner af deres usikrede lån, mens en kreds af A-aktionærer indskyder 50 millioner kroner. Med henvisning til den økonomiske usikkerhed si såvel verden som Danmark ønsker Saniståls ledelse ikke at oplyse forventningstal for 2009. Selskabet forventer dog et fald i omsætningen i forhold til 2008 samt lavere indtjening på stål. Samtidig gør man opmærksom på, at tidligere besparelser og omstruktureringer vil slå igennem i 2009, hvorved de samlede omkostninger vil blive mindst 200 millioner kroner lavere end i 2008.