Sanktioner over for strejkende elever

Der bør gribes ind for forkælede elever, der strejker, mener Steve Thomsen.Foto: Grete Dahl

Der bør gribes ind for forkælede elever, der strejker, mener Steve Thomsen.Foto: Grete Dahl

ELEVER:Nok en gang oælever vi, at ca. 2500 skoleelever i Aalborg strejker/demonstrerer (2/5). Denne gang er disse 13-17 årige forkælede egoister og hjernedøde skoleelever så utilfredse med afskaffelse af gruppeeksamen. Demonstrationen tager bl.a. skoleinspektør Erik Østergaard Gl. Lindholm Skole afstand fra. - “Vi vil ikke finde os i, at de forlader skolen i undervisningstiden, for det er kostbar tid. Derfor får de brev med hjem om ulovlig forsømmelse”, siger Erik Østergaard. Nej, Hr. Østergaard, et brev med hjem nu om stunder! Der skal ganske andre klare sanktioner/straffeforanstaltninger til over for disse egoistiske skoleelever. Og er du i tvivl om, hvad dette kunne være, er du da velkommen til at kontakte mig, thi da står jegt gerne til din rådighed. At give disse skoleelever et brev med hjem - hvis det da når så langt - det er disse unge selvtilfredse mennesker da kolde overfor. En farce - intet andet! Og hvad med alle de lærere, som i misforstået solidaritet, der har givet disse børn fri for undervisningen? Skal de (lærerne) også have et brev med hjem? Al denne ligegyldighed og mangel på respekt over for det danske skolesystem kører nu på ca. 35. år og det på den mest eftergivende/forstående/pædagogiske og konfliktsky facon. Til ubodelig skade for den enkelte, men ej at forglemme - samfundet i sin helhed! Denne ligegyldighed bruger eleverne (og mange lærere) så skoletiden på i deres kamp mod afskaffelse af gruppeeksamen i disse dage. Om føje tid er der en anden sag, og om ... Og hvor er mon de “ansvarlige” politikere i denne forbindelse? En larmende tavshed konstaterer man. En skolerådmand Niels Bell (V) f.eks.? Men kære medborgere, een ting ligger fast - “Fremskridtspartiet”s tolerance for disse elever (og lærere) har folængst nået smertegrænsen.