EMNER

Sanktioner

@$:Sådan er straffen, når indsatte afsløres i at bruge narko i fængsler og arresthuse: ] Indtagelse af hash - Inddragelse af udgang skal overvejes hver gang samt: 1. gang - 50 kr. i bøde 2. gang - 75 kr. i bøde og tre dages betinget strafcelle 3. gang - Tre dages strafcelle ] Indtagelse af hårde stoffer - Inddragelse af udgang skal overvejes hver gang samt: 1. gang - 100 kr. i bøde samt fem dages betinget strafcelle 2. gang - Fem dages strafcelle 3. gang - Syv dages strafcelle