Satelitter skal sladre om sælpest

Århus, lørdag /ritzau/ Spættede sæler udstyres med satellitsendere for at afsløre baggrunden for de store sælpest-epidemier, der i 1988 og 2002 gjorde voldsomt indhug i sælbestanden. Spættede sæler på Anholt var både i 1988 og 2002 de første, som blev angrebet af virussygdommen, som kaldes sælpest. For at få mere viden om den frygtede sygdom, og hvorfor den lige slog til ved Anholt, har forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser monteret satellitsendere på 10 spættede sæler fra Anholt. Dermed kan forskerne se, hvilke områder sælerne foretrækker, og hvordan de bevæger sig rundt mellem de forskellige havområder såsom Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. Resultaterne skal hjælpe forskerne med at forstå, hvor meget kontakt de forskellige bestande af sæler i Danmark og Sverige har med hinanden og forhåbentlig løfte sløret for, hvordan sælpestepidemierne opstod og spredte sig, skriver DMU-Nyt fra Danmarks Miljøundersøgelser. Ifølge forskerne kan en mulig forklaring være, at Anholt er transitsted for forskellige arter af sæler, som vandrer til og fra Nordatlanten. Der får både grønlandssæler og ringsæler jævnligt sygdommen, men uden at det udvikler sig til epidemier. Oplysningerne fra sælernes satellitsendere kan bl.a. også bruges til at korrigere antallet af sæler, som normalt opgøres ved flyovervågning. /ritzau/