Satellitter sladrede om gæs

København, lørdag /ritzau/ Satellitter har hjulpet med at bekræfte gåseforskeres formodninger om gæs, beretter Dansk Ornitologisk Forenings nyhedsbrev. Via satellit har forskere på Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Afdeling for Arktisk Miljø i Roskilde, fulgt syv mærkede kortnæbbede gæs i et halvt års tid. Fuglene har undervejs kunnet følges på DMU’s hjemmeside. Gæssene blev i marts i fjor fanget ved Vest Stadil Fjord i Vestjylland og mærket med hver sin 30 grams satellitsender. Alle syv sendere fortalte om gæssenes forårstræk til Svalbard. To af gæssene døde, da de netop var ankommet til øgruppen, men de øvrige sendere fortsatte med at give oplysninger om gæssenes opholdssteder forår og sommer på Svalbard. Tre sendere holdt endda så længe, at de også gav oplysninger om efterårstrækket. - Senderne har bekræftet det billede, vi havde af gæssenes ændrede træk mod ynglepladserne i Arktis. Og de har vist, at gæssene ikke bruger andre rastepladser om foråret, end de allerede kendte, siger biologen og gåseforskeren Christian M. Glahder fra DMU, Afdeling for Arktisk Miljø. - Vi har fået slået fast, at de kortnæbbede gæs, der yngler på Svalbard cirka 1000 kilometer syd for Nordpolen, i stigende grad bruger Trondhjemsfjorden i Midtnorge som rasteplads. Senderne fortalte, at gæssene var 16 dage i fjorden, inden de midt i maj trak mod ynglepladserne. Derimod var de kun seks dage på øgruppen Vesterålen nord for Lofoten, der både geografisk set og fødemæssigt er det naturlige afgangssted for fuglene, inden de flyver over havet mod deres arktiske redepladser, siger Glahder. /ritzau/

Forsiden