EMNER

Sats massivt

Ved en massiv satsning på økologisk landbrug kan vi forene natur-, miljø- og menneskehensyn.

Det skaffer flere arbejdspladser og øger befolkningstilvæksten i landdistrikterne. På sigt vil det økologiske landbrug kunne udgøre en nicheproduktion på et globaliseret marked og samtidig have turistmæssigt potentiale. Vi foreslår at afsætte 1 mia. kr. over syv år til at styrke det økologiske landbrug. Pengene skal tages fra de midler, som Folketinget og regeringen har afsat til udvikling i landdistrikterne samt landbrugsstøtteordninger. Pengene er der. Ole Glahn landbrugsordfører (R)