Sats på kreativitet

Når jeg er ude i boligområder med informationsmateriale, der forhåbentligt kan anspore til at stemme på mig som konservativt folketingskandidat, kommer jeg forbi rigtig mange flotte og velholdte haver.

Det er en nydelse at se, hvor forskelligt haverne formes og præsenteres for omverden. Og som jeg går der rundt, slår det mig gang på gang - bare vi dog kunne få den enorme kreativitet ud i det private erhvervsliv! Der har vi brug for endnu mere kreativitet, end der er i forvejen. Kreativitet der kan være med til at skabe de mange flere arbejdspladser i den private sektor, som helst skal forblive i Danmark - arbejdspladser, der kan fremme eksporten og tilføre Danmark en tiltrængt vækst - for den kommer ikke fra en oppustet offentlig sektor. I den forbindelse talte jeg forleden med en tidligere kollega, der er ansat i regionen. Hun gav udtryk for en frygt for, at hun og hendes kollegaer ville miste deres job, hvis regionerne blev nedlagt. Det er korrekt, at selve ansættelsesforholdet i regionen ville de miste - men jobfunktionen, såfremt den er relevant i en ny sammenhæng, ville stadigvæk være der, bare i et andet ansættelsesforhold. Her tænker jeg på at mange af de regionale administrative opgaver sagtens kan udbydes til den private sektor i et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP). Hvori ligger forskellen mellem de to ansættelsesforhold? spurgte hun. Mange private virksomheder der kan udføre OPP opgaver tjener tilligemed deres penge på andre services / produkter og skaber derved en produktivitet og økonomisk vækst som den offentlige sektor ikke kan. Ved at flytte relevante kompetencer fra de nedlagte administrationer i regionerne til en privat ansættelse kan tidligere offentlige ansatte være med til at slanke og effektivisere den offentlige sektor - og det har Danmark også hårdt brug for.