Sats på landsbyerne

Rakkeby vil have kommunen til at sikre offentlig transport

RAKKEBY: Som nogen måske huser, er Løkken-Vrå Kommunes planstrategi i øjeblikket i høring, og i Rakkeby har en arbejdsgruppe nedfældet et forslag til kommunens strategi for områdets fremtidige udvikling. I forlængelse af kommunalbestyrelsens ambition om at gøre Løkken-Vrå til bosætningskommune - eller i tilfælde af en kommunesammenlægning til bosætningsområde - foreslår arbejdsgruppen i Rakkeby at man satser på kommunens 10 landsbyer. I planstrategi-materialet, konkluderer kommunalbestyrelsen, at kommunens fordele er de attrktive landsbyer, den billige bosætning, beliggenheden i pendlerafstand fra Hjørring, Frederikshavn og Aalborg, aktive lokalsamfund, naturen m.m. Truslerne mod kommunen er bl.a. et faldende befolkningstal, fald i antallet af lokale arbejdspladser, flere og flere ældre, faldende inkomst- og uddannelsesniveau og dårlig kollektiv transport. - En mobilisering overfor dette, dvs. at få mulighederne til at matche truslerne, vil, set fra vor side, handle om en satsning på kommunens landsbysamfund. Vor fremtid ligger i at blive et attraktivt bosætningsområde, med et varieret boligtilbud, i tæt kontakt med naturen, i nære lokalsamfund og tilgængelig natur lige uden for døren, skriver Jan Glenstrup på arbejdsgruppens vegne. - Kommunen skal - under ét - have sine landsbyer som indsatsområde, og markedsføre dem som 10 forskellige muligheder for at få en landsbylivsform på et vist niveau. På hjemmeside og i pjeceform skal landsbyernes egenart og standard præsenteres i konkret og opdateret form, foreslår Jan Glenstrup. En sådan satsning på landsbyerne forudsætter efter arbejdsgruppens mening, at kommunalbestyrelsen må prioritere bl.a. kollektiv trafik højere. - Som planstrategien anfører, ligger vor kommune centralt som grøn bosætningskommune for pendlere med arbejde i Vendsyssels større byer. Men her bliver transporttiden et vigtigt parameter, påpeger Jan Glenstrup. Det er ikke alle familier, der har to biler, og selv hvis de har, er det ikke sikkert at familiernes unge har kørekort. - Derfor må et bosætningstilbud i et landsbysamfund ledsages af et tilbud om at sikre hyppige, offentlige forbindelser og en koordinering mellem lokaltrafikken og de gennemgående tog og busser, mener Jan Glenstrup. Han og resten af arbejdsgruppen i Rakkeby opfordrer politikerne til igen at se på mulighederne for sætte et nærbanetog ind på strækningen mellem Vestbjerg og Hjørring. - Nye entreprenører kører jo allerede på de nordjyske skinner, og hvis DSB ikke kan magte opgaven, så kan Hirtshalsbanen vel sende togene sydpå, når de har anløbet Hjørring. Tankerne om en nærbane, der bl.a. skulle holde ved trinbrættet i Hæstrup, var også oppe at vende i 1997-1998, men dengang var der ikke politisk vilje til at gribe idéen.