EMNER

Sats på noget andet

Halvor Risager kommenterer (22.1.) Jørgen Bings indlæg og slutter med ordene: "Til sidst vil jeg dog give Jørgen Bing ret i en ting: ”Grise og gylle lugter.”

Det er fuldstændig rigtigt, og det er et problem, som vi gør, hvad vi kan for at løse, og indtil da er det den enkeltes landmands pligt at tage bedst mulig hensyn til naboerne”. Landmændene har lovet at løse lugtproblemerne de seneste 15-20 år. I mellemtiden har svineproducenterne fået flere og flere grise, så det er blevet værre og værre, derfor har store dele af befolkningen ikke tillid til disse forsikringer. Jeg har været medlem af Landsforeningen for Gylleramte i nogle år, da vi har et fritidshus i Nordjylland. Der er mange sørgelige beretninger om svineproducenter, som bestemt ikke tager hensyn til naboerne, der er naboer, som ikke kan bruge deres hus og have store dele af sommeren, fordi der stinker fra svinestaldene, og der er fluer alle vegne. Naboerne kan i mange tilfælde ikke sælge deres ejendom, for der er ingen herlighedsværdi i at bo ved siden af en svinefarm, det kan enhver ejendomsmægler fortælle om. Ofte har naboen boet i sit hus betydeligt længere, end før svinebrugene gik grassat med udvidelser. Dertil kommer så de sygdomsrisici, der er forbundet ved at være nabo til en svinefarm. Halvor Risager taler om arbejdspladserne i landbruget, ja, men mange af de mennesker, der er beskæftiget på gårdene er udenlandske arbejdere. Turismen er en større netto indtægtskilde end svineproduktion, turismen betyder meget for Nordjylland. Turismen bliver bestemt ikke fremmet af stinkende svinefarme. Skal Danmark stå for smuk natur, kultur, dyrevelfærd, bæredygtighed og foretagsomhed, så er det helt andre erhverv end svineproduktion, der skal satses på.