Sverige

Sats på skotsk og svensk

{ Fre­da­gens ud­bud af spil hos tips­tje­nes­ten lok­ker os en tur til golf­tur­ne­rin­gen An­da­lu­cia Open i Spa­ni­en. Her mø­der den euro­pæ­is­ke pen­ge­lis­tes num­mer 12, skot­ten Co­lin Mont­go­me­rie, op med en frisk tred­je­plads fra BMW Asian Open. Tips­tje­nes­te sæt­ter ham op mod sven­ske Pe­ter Han­son (nr. 68 på pen­ge­lis­ten). Godt nok kom­mer sven­ske­ren med en so­lid 10. plads fra Vo­lvo China Open, men jeg nap­per et odds på 1.55 på Monty. For at få en ac­cep­ta­bel doub­le sat­ser jeg der­for svensk i sam­me tur­ne­ring, hvor tips­tje­nes­ten kryd­ser fran­ske Jean Van De Vel­de med sven­ske Jo­han Edfors. Kun tre pla­ce­rin­ger skil­ler dem på pen­ge­lis­ten i sven­ske­rens fa­vør. Jeg tror, han går en bed­re run­de end fransk­man­den til et odds på 2.15, og så har jeg en doub­le til et sam­let odds på 3.33.OM Kam­pe: 1. Van De Vel­de-Edfors 2 2. Mont­go­me­rie-Han­son 1