Satser på færre indlæggelser

Sundhedsudvalget vil sætte akutteams ind, som skal nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser

Anders Broholm (V): - Stort potentiale i akutteams.

Anders Broholm (V): - Stort potentiale i akutteams.

Kommunerns sundhedsudvalg vil nu oprette såkaldte akutteams. Tanken er, at de kommunale akutteams kan rykke ud og i nogle tilfælde forhindre en indlæggelse på hospital eller forhindre en genindlæggelse ved overgangen fra sygehus til kommunal pleje. - Reglerne for den kommunale medfinansiering er ændret, så indlæggelser fremover bliver meget dyrere, og det giver et kraftigt incitament til at gøre noget, siger Anders Broholm (V), formand for sundhedsudvalget. - Kommunen kan altså dels tjene penge på at undgå indlæggelser, dels højne kvaliteten hos den enkelte borger. Det koster ved kasse 1, hvis den kommunale pleje ikke er god nok, og en borger, der har været indlagt, igen må på hospitalet, siger Anders broholm, der ser et stort potentiale. - Vi har lavet en tilsvarende indsats på kronikerområdet, hvor vi budgetterer med at spare op til 4,5 mio. kr. om året. Samtidig er det dårlig service, når borgerne ryger ind og ud af hospitalerne. Kan vi forhindre det, er vi nået langt, siger Anders Broholm.