Satser på kultur

]Kvalitet skal fremmes ]

STØVRING:Med udkast til en ny kulturpolitik signalerer Støvring nu, at man vil satse noget mere på kultur end hidtil. Ambitionsniveauet skal opgraderes - hvis ikke til den kulturelle Superliga, så dog til første division. Udkastet til planen er sendt i høring til kulturelle foreninger og institutioner i kommunen, der frem til fredag den 22. august kan kommentere den og foreslå ændringer. Herefter skal den til behandling i byrådet, der formentlig vil vedtage en ny struktur til efter årsskiftet. Der er bred enighed i Børne- Kulturudvalget om oplægget, der er lavet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for kulturinstitutioner og forvaltning, og med så stor opbakning på forhånd er det næsten sikkert, at hovedtrækkene gennemføres. De medfører flere markante ændringer. Til en start skiller man kultur- og fritidsliv ad. Det betyder, at sport og aftenskoler ikke berøres af det nye råd, men har kontakt til kommunen, som de plejer. Men mest markant vil oprettelsen af et kulturråd med seks medlemmer fra det pulserende kulturliv være. Det skal modtage ansøgninger om kulturstøtte og give dem en indstilling til Børne- Kulturudvalgets beslutning. - Meningen er, at medlemmerne skal være kulturelle ildsjæle. De skal ikke vælges som repræsentanter for foreninger og institutioner, der kan sidde og holde hinanden i skak. Det skal være et råd, der skal kunne give tingene en kvalificeret behandling og sætte nye ting i gang, siger Ulla Ageskov, leder af Børne- Kulturforvaltningen og med i arbejdsgruppen bag forslaget. En anden markant ting vil være, at rådet skal søge at finde en, måske to, markante og tilbagevendende begivenheder i løbet af et år, der kan skabe genlyd ud over kommunegrænsen. Hvad det kan blive, er der kun vage ideer om endnu, men oplægget siger klart, at man som udgangspunkt ikke skal konkurrere med nabokommunerne. Dermed bliver det nok ikke en stor musikfestival, et kunstmuseum eller en klon af Rebildfesten, der kommer til. Planen nævner også udtrykkeligt, at rådet både skal sikre kvalitet og bredde i kulturlivet. Bredde skal her også forståes geografisk - Støvring By skal med andre ord ikke have lov til at sluge det hele, og det skal ikke kun være finkultur man fremmer. Kultur for børn, der ofte bliver lidt overset, har også fået sit punkt i planen. Det samme har erhvervslivet. For det skal kulturen arbejde mere sammen med, ønsker man - måske især i forhold til de markante begivenheder, der skal gøre verden opmærksom på Støvring.]