Satser på samarbejde

Både kommune og museer arbejder på at finde fodslaw, men panikken breder sig

Vildmosemuseet skal være, som det altid har været - det er ønsket fra museets bestyrelse. Og det kan også godt lade sig gøre, mener udvalgsformand Eskild Sloth (S).

Vildmosemuseet skal være, som det altid har været - det er ønsket fra museets bestyrelse. Og det kan også godt lade sig gøre, mener udvalgsformand Eskild Sloth (S).

Vildmosemuseets fremtid er igen på dagsordnen på tirsdag. Fritids- og kulturudvalgets politikere har aftalt at mødes med Vildmosemuseets bestyrelse og Museumsforeningen for Dronninglund Kommune, som Try Museum er en del af. Målet er at finde en fælles løsning på problemet om Vildmosemuseets fremtid. Og der er pres på for at finde en udvej. Bekymret for at blive snydt I Vildmosemuseets bestyrelse frygter man, at Brønderslev Kommune og Try Museum forsøger at presse en beslutning ned over hovedet på dem. Det faktum kombineret med, at tiden er ved at rinde ud, skaber oprør i sindene og rejser krav om forklaringer. Men løsningen på problemerne burde ikke være langt væk, mener formand for fritids- og kulturudvalget, Eskild Sloth (S). - Jeg er optimist, konstaterer formanden. Eskild Sloth ikke skjul på, at det er ved at være sidste udkald for at finde fælles fodslaw. - Vi er under tidspres. Vi har arbejdet med sammenlægningen i to år og er ikke kommet nogen vegne, forklarer han. Brønderslev Kommune har i de seneste to år budgetteret med en nedskæring på Vildmosemuseets tilskud svarende til 220.000 kr. i 2009, hvilket er halvdelen af, hvad museet plejer at modtage fra kommunen. Hvis sammenlægningen mellem museerne skulle have været økonomisk smertefri, burde de have været lagt sammen sidste år. Årsagen er, at museerne skal være sammenlagt i to år, før de kan modtage statsstøtte under et, forklarer Eskild Sloth. Det vil sige, at havde man lagt museerne sammen i 2007, så havde museerne modtaget statsstøtte i 2009. Dermed havde den økonomisk uheldige situation, Vildmosemuseet er i til næste år, været undgået. Hvis ikke det samme skal gentage sig i 2010, skal museerne lægges sammen i år. Ingen problemer i samarbejde Fra Vildmosemuseets side tøver man med at sige ja til sammenlægning. Museet ønsker at være selvstændigt, som det er nu. Men de ønsker, som Vildmosemuseet har, burde sammenlægningen af de to museer ikke spænde ben for i stort omfang, mener Eskild Sloth. - Som jeg ser det, er der ikke nogen problemer i at lave ét museum, der er et statsanerkendt museum, vurderer Eskild Sloth, der vurderer, at Vildmosemuseet er den part i sagen, der får mest ud af et samarbejde. - Jeg er sikker på, at vi sagtens kan finde en løsning, så Vildmosemuseet kører, som det gør i dag, vurderer Eskild Sloth. Nogen må bøje sig Han understreger, at han er villig til at kaste lige så mange timer efter sammenlægningen, som nødvendigt er. Men at finde en løsning vil kræve, at nogen bøjer sig, lyder konklusionen for udvalgsformanden. Og nogle ting vil måske være nødvendige at tage hen ad vejen, når sammenlægningen er en realitet, vurderer Eskild Sloth. Han peger på sammenlægningen mellem Try Museum og Asaa Havnemuseum som et godt eksempel på succes. Dog ikke ensbetydende med, at de to situationer er ens, understreger formanden. - Det er følsomt, og det er følelsesladet. Det skal have noget tid, men tiden er også ved at være for, at vi skal have banke nogle søm i, konkluderer Eskild Sloth. Vildmosemuseet har ikke ønsket at kommentere sagen.