Detailhandel

Satser på svagere ledige

Dagligvarekæde vil ansætte flere ledige, som ikke umiddelbart kan udfylde et job.

Livskvaliteten vokser i takt med timerne i Føtex i Hobro, hvor Susanne Povlsen på ottende uge arbejder som praktikant. I mange år modtog hun kontanthjælp uden at arbejde. Nu nyder hun hverdagen blandt kollegaer og kunder i et arbejde, hvor der bliver taget hensyn til hende og den sygdom i nervesystemet, som hun kæmper med. Susanne Poulsen håber, at praktikpladsen i Føtex ender med at blive afløst af et job.	Foto: Torben Hansen

Livskvaliteten vokser i takt med timerne i Føtex i Hobro, hvor Susanne Povlsen på ottende uge arbejder som praktikant. I mange år modtog hun kontanthjælp uden at arbejde. Nu nyder hun hverdagen blandt kollegaer og kunder i et arbejde, hvor der bliver taget hensyn til hende og den sygdom i nervesystemet, som hun kæmper med. Susanne Poulsen håber, at praktikpladsen i Føtex ender med at blive afløst af et job. Foto: Torben Hansen

Selvom fyringer som følge af finanskrisen skaber flere ressourcestærke ledige, vil Dansk Supermarked i samarbejde med landets jobcentre øge antallet af praktikpladser rettet mod svage ledige. - For de mest ressourcestærke ledige er et lagerjob i en Bilka langt fra altid drømmejobbet. Man tager måske jobbet og smutter igen, så snart konjunkturerne vender, siger Annette Vittrup. Hun leder koncernens interne integrationsafdelingen, som siden juni 2008 har haft fokus på, at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Medarbejdere ind og ud af svingdørene koster på bundlinjen. - Ansætter vi i stedet en ledig, som har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, får vi langt oftere gode medarbejdere med et livsperspektiv på deres arbejde, konstaterer Annette Vittrup. - Det ligner umiddelbart en meget stor succes, siger arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Flemming Larsen med henvisning til de tal, Dansk Supermarked kan præsentere for 2008. Her var 539 ledige, primært fra svagere grupper af ledige, i praktik i Dansk Supermarkeds butikker via en kommunal samarbejdsaftale. - Af dem fik 237 efterfølgende enten skånejob, flexjob eller ordinær ansættelse i en af vore butikker, siger Annette Vittrup. Hos landets største dagligvarekæde, Coop Danmark, findes ingen tal, men resultaterne med samarbejdsaftaler er positive. - Vi har mange positive erfaringer og fået mange loyale medarbejdere ud af disse samarbejdsprojekter, siger informationsdirektør, Jens Juul Nielsen. Inden finanskrisen ramte arbejdsmarkedet var der ikke mange ressourcestærke ledige på jobcentrene. Nu stiger antallet, men den lettere adgang til arbejdskraft får ikke Dansk Supermarked til at ændre kurs. Tværtimod vil Dansk Supermarked fastholde fokus på de svage ledige, øge antallet af praktikpladser og i de kommende år søge at lave aftaler med samtlige kommune, der huser en af kædens butikker. Indsigt side 8-9